Dekstier wengebied Maashorst noodgedwongen vervangen

De tauros dekstier van het wengebied in De Maashorst moet plaatsmaken voor een andere stier. Deze keuze hebben we moeten maken, omdat de stier half tam gedrag ontwikkelde doordat bezoekers te veel toenadering zochten tot het dier.

Gedragsregels essentieel voor behoud wild karakter

In het natuurgebied worden bezoekers met toegangsborden welkom geheten in het leefgebied van de grote grazers. Bezoekers zijn te gast en hen wordt gevraagd zich aan de gedragsregels te houden.  Afstand houden en het zeker niet aaien en voeren van de dieren zijn daarbij erg belangrijk. Deze regels zijn er uit voorzorg voor de veiligheid van de mens, maar vooral ook voor het behoud van het wilde karakter van de dieren. Van nature houden wilde grazers afstand van mensen Maar als ze te dicht benaderd of gevoerd worden, kunnen ze half tam gedrag gaan vertonen en uit zichzelf bezoekers gaan benaderen. Dit gedrag is niet wenselijk, omdat het bezoekers beangstigt en tot onveilige situaties kan leiden voor mens en dier.

Stier werd gevoerd en geaaid

De stier in het wengebied had zijn vaste plek langs het raster van het wengebied. Daar zocht hij graag de connectie op met de stieren aan de andere kant in het centrale begrazingsgebied. Maar door de aanwezigheid van het raster dachten veel bezoekers op een veilige manier dichtbij de stier te kunnen komen. Hier werd hij regelmatig gevoerd en probeerden mensen hem aan te raken. Doordat de stier gevoerd werd, benaderde hij mensen op te korte afstand en vertoonde half tam gedrag. Stichting Taurus heeft daarom moeten besluiten om het dier te verwijderen.

Een pijnlijke beslissing

Het dier was al 4 jaar de dekstier van het gebied, maar had nog veel langer kunnen blijven, zonder genetische problemen in de kudde. Maar door zijn leeftijd is hij niet te herplaatsen in een andere kudde. Het niet naleven van de gedragsregels leidt nu tot het einde van de stier.

Binnenkort wordt er een nieuwe stier in de kudde geplaatst. Een stier die van nature afstand houdt van bezoekers. We hopen dat de bezoekers in het vervolg altijd afstand houden en geen contact zoeken met de dieren, zodat we dit kunnen voorkomen.