Oerrund 2.0

Runderen zoals wij ze kennen waren ooit wilde dieren, zoals de wolf de nog altijd levende wilde voorouder van de hond is. Het oerrund heeft meer dan 250.000 jaar in Europa geleefd. Het waren imposante wilde dieren met een complex gedrag. Ze konden zich honderdduizenden jaren handhaven in sterk wisselende landschappen en klimaten tussen predatoren als leeuw, tijger en wolf. Samen met andere ‘megaherbivoren’ zoals paard, eland, edelhert en wisent hadden de dieren een grote impact op het Europese landschap. Dat geldt ook voor veel andere inmiddels uitgestorven soorten als de wolharige neushoorn, reuzenhert, mammoet en ‘long-tusked Elephant.

Sleutelsoort voor de Europese biodiversiteit

Het was een veel ruiger en wilder landschap dan tegenwoordig met enorme, rondtrekkende kuddes grote grazers. Daardoor was het geen gesloten bos, maar veel meer een koele versie van de Afrikaanse savannes: half-open, steeds wisselend en dynamisch. Daardoor ook met een enorme biodiversiteit, die grotendeels uit ons collectieve geheugen is verdwenen. Dit was het rijk van het oerrund, de Koning van de wildernis, Europa’s zwaarste landzoogdier nadat neushoorns en mammoeten waren verdwenen. Honderden planten- en diersoorten konden alleen overleven in de voetsporen van die enorme kuddes runderen. Het oerrund was daarmee een sleutelsoort voor de Europese biodiversiteit.

Uitgestorven

Het wilde oerrund werd echter fel bejaagd, zijn leefgebied werd ingenomen en gedomesticeerde runderen kregen de overhand. In 1627 stierf het laatste wilde oerrund. Het was het eerste goed gedocumenteerde geval van het uitsterven van een wilde soort. En niet zomaar een, het oerrund was een sleutelsoort en een icoon voor de mensheid.

Europese wildernis

De Europese natuur raakt steeds verder versnipperd. Jaarlijks wordt 1 miljoen hectare landbouwgrond verlaten door boeren met hun dieren. Daarmee verdwijnt veel biodiversiteit, omdat soorten die afhankelijk zijn van open gebieden, geen kans hebben. Rewilding Europe wil dit tij keren. Een Europees initiatief om tien grote voorbeeldgebieden van 100.000 ha te Rewilden. Maar dat kan alleen als ook de oorspronkelijke hoofdrolspelers weer op het toneel verschijnen. Het oerrund was er een van, een van de belangrijkste. In gebieden van Rewilding Europe zijn veel runderen en paarden nodig. Heel veel. En gezien de ruige omstandigheden is er een geloofwaardige vervanger nodig van het oerrund.

Het Tauros Programma

Het Tauros-programma is gestart in 2008. Door ‘terugkruisen’ ontwikkelden we het oerrund 2.0, de Tauros. Een runderras dat uiterlijk niet te onderscheiden is van het voormalige oerrund, maar zich ook in de moderne omstandigheden kan handhaven. Uiteindelijk willen we dat er naast het rund als landbouwhuisdier, weer een echt wild rund is, dat in staat is vorm te geven aan de nieuwe Europese wildernis. We zijn inmiddels al bij de zevende generatie. De Tauros gaat steeds beter op het origineel lijken. We volgen de ontwikkeling nauwgezet en selecteren nu nog zelf de ‘fitste’ dieren om mee verder te kruisen, maar uiteindelijk mag de natuur het overnemen.

Genetica

Het oerrund is dood, leve het rund! het oerrund mag dan uitgestorven zijn, de genen van het oerrund leven voort in al onze gedomesticeerde runderen. Op sommige wilde plekken in Europa zijn nog runderrassen aanwezig met veel kenmerken van het oerrund. Weliswaar zijn ook deze rassen gedomesticeerd, maar ze zijn steeds gebruikt om de ploeg te trekken. Daarmee is er niet zoveel aan de bouw veranderd. De wetenschappelijke begeleidingscommissie van het Taurosprogramma identificeerde de meest veelbelovende genen voor het fokprogramma. Dat doen we op grond van de best beschikbare wetenschappelijke kennis en met een multidisciplinair team. Het team bestaat uit experts op het gebied van genetica, ecologie, moleculaire biologie, archeologie, archeozoölogie, geschiedenis, en oerrund- en fokexperts. Genetica speelt een belangrijke rol in het programma. Inmiddels kennen we het gehele genoom van het oerrund (zoals dat ook voor de Neanderthaler ontrafeld is). Daarmee kunnen we de nakomelingen van het programma genetisch screenen op overeenkomsten met het oerrund en daarmee het fokprogramma versnellen.

Internationale samenwerking en belangstelling

Sinds 2011 werken we binnen het Tauros programma samen met andere organisaties als Brabants Landschap, ARK Rewilding Nederland en Rewilding Europe. Doel van deze samenwerking is om onze kennis te delen en natuurlijk om de Tauros de plek te laten innemen die het oerrund ooit vervulde: als sleutelsoort en icoon van de Europese natuur.

De belangstelling voor onze Taurossen neemt sterk toe, zowel in Nederland als internationaal. In samenwerking met Rewilding Europe lopen er al kuddes in Spanje, Portugal, Kroatië en Roemenië. Maar ook uit andere landen neemt de belangstelling toe. Rewilding is hot (of juist cool) en de Tauros is by far het meest coole dier om te rewilden.

Samenwerkende organisaties

Wil je ons steunen?

We streven ernaar om het hele programma genetisch te blijven volgen. Bijvoorbeeld door het nemen van haarmonsters. Financiering van dit kostbare onderzoek blijft een aandachtspunt. We kunnen onze ambities niet waarmaken zonder externe financiering. Kijk hoe jij kunt bijdrage én profiteren van een sponsor-overeenkomst met Grazelands.