Onze missie

Herstel van Europa’s wilde landschappen, voor een duurzame toekomst.

Grazelands Rewilding zet zich in voor herstel van wilde Europese landschappen met meer biodiversiteit. De sleutel ligt bij landschappen waar we als mens niet meer ingrijpen met machines, maar waar natuurlijke processen sturend zijn. En waar grote grazers op het ritme van de natuur aan het werk zijn, oftewel Grazelands!

Met meer dan dertig jaar ervaring in natuurlijke begrazing, zijn wij pioniers in de Europese rewilding-beweging. Met onze kennis, kunde en kuddes wilde grazers dragen we bij aan het herstel van natuurlijke processen, het vergroten van de biodiversiteit, de veerkracht van de bodem en het draagvlak voor wilde natuur. De Tauros is onze trots; een waardige opvolger van het uitgestorven oerrund. Samen met andere grote grazers, begraast hij inmiddels steeds meer natuurgebieden in Nederland en daarbuiten. Ze houden landschappen open en geven ruimte aan nieuwe natuur. Ze helpen mee aan het herstel van biodiversiteit én spelen een belangrijke rol in de strijd tegen water of vuur.

Samenwerken

Alleen in samenwerking met anderen kunnen we meters maken. Dat doen we ook, volop. In Nederland werken we samen met ARK Rewilding Nederland, Brabants Landschap en andere natuurorganisaties. Buiten Nederland zijn onze belangrijkste partners Rewilding Europe, Credit Nature en verschillende Schotse natuurorganisaties. We zijn daarnaast gezegend met een gedreven netwerk van vrijwilligers die veel voor ons betekenen en ons helpen onze kuddes te beheren.

Rewilding Center

In ons Rewilding Center aan de voet van natuurgebied Keent, staan kennis en beleving van de rewilding principes en natuurbegrazing centraal. Een unieke plek waar je het wilde landschap van Keent en de Maashorst volop kunt beleven.

Professionals uit binnen- en buitenland kunnen hier terecht voor trainingen, excursies, lezingen en evenementen. Daarnaast ontvangen wij bezoekers en bedrijven die willen leren of werken in en met de natuur of gewoon komen om te genieten.

Ontdek met Grazelands Rewilding de kracht van een ongetemde natuur voor een duurzame toekomst!

Maak kennis met ons team

Natuurlijke begrazing is een samenspel tussen dier en mens. We hebben een klein professioneel en bevlogen team. Maar je kunt geen 4000 ha ‘bestieren’ alleen met zo’n klein team. We werken daarom intensief samen met ‘onze’ vrijwilligers. Enthousiaste natuurliefhebbers die het dagelijks toezicht op onze kuddes uitvoeren, maar ook excursies en voorlichting geven en activiteiten verzorgen in het Rewilding Center Keent. In Keent werken we nauw samen met Brabants Landschap. Daarnaast breidt ons netwerk aan partners zich steeds verder uit, in Nederland, maar ook daarbuiten. Stuk voor stuk partijen waarmee we graag samenwerken en die zich kunnen vinden in onze missie en daar op hun manier, samen met ons, invulling aan geven.