Natuurlijke begrazing

Onze in decennia opgebouwde kennis en kunde is onze kracht. We weten welke rasters werken, hoe je een gebied optimaal inricht zodat het veilig is voor bezoekers en grazers en ze elkaar niet in de wielen rijden. We dromen over grazers en spreken de taal van de dieren. Op grond van onze ervaring kunnen wij voorspellen wat er gaat gebeuren wanneer je met grazers aan de slag wil. Het is aan de terreineigenaar wat voor beeld er voor ogen is, wij adviseren daarin. Steeds weer op zoek naar de balans tussen natuur en recreatie.
Je kunt bij ons o.a. voor de volgende diensten terecht:

Begrazingsadvies

We adviseren over de in te zetten soorten, rassen, dieren en aantallen en de gewenste dynamiek daarbinnen. Dat doen we vanuit onze brede ecologische expertise en jarenlange ervaring. Ook adviseren we over omheiningen, veeroosters en vangkralen. En we stellen desgewenst ook een begrazingsvisie op.

Totaalbeheer

Steeds vaker wordt Grazelands gevraagd om het totaalbeheer voor een gebied uit te voeren. Naast begrazing kunt u dan denken aan bijkomend maaibeheer, rasteronderhoud, publieksvoorlichting en educatie. Soms werken we daarin samen met onze vaste partners.

Werken vanuit en met de dieren

Wij ‘lezen’ onze dieren als geen ander. Het dier staat op nummer 1. Dit maakt ons uniek. Het dier bepaalt en wij faciliteren. We gebruiken alle materialen en technieken om stress bij de dieren te minimaliseren.

Trainingen

Vanaf het voorjaar 2024 start onze training ‘natuurlijke begrazing en kuddebeheer’. Een praktijkgerichte training met veel aandacht voor veldwerk, waarin uiteraard ook aandacht is voor de principes achter natuurlijke begrazing. Je kunt je alvast op een lijst laten zetten als je interesse hebt om deel te nemen of als je meer informatie wilt ontvangen.