Wat wij doen

Natuurlijke begrazing

Al ruim 30 jaar zetten wij onze runderen en paarden in voor natuurlijke begrazing in Nederland en daarbuiten. De dieren houden aantrekkelijke landschappen open en geven ruimte aan nieuwe natuur. Ze helpen mee aan het vergroten van de biodiversiteit én spelen een belangrijke rol in de strijd tegen water of vuur. Daarnaast wordt er CO2 vastgelegd in de terreinen.

together we boost biodiversity

Natuurlijke begrazing in de praktijk

Al ruim 30 jaar grazen onze kuddes runderen en paarden in de Nederlandse en Europese natuur. Meer dan 1000 dieren op meer dan 4000 hectare. Het landschap floreert met een explosie aan biodiversiteit. Na jaren pionieren hebben we onszelf ontwikkeld tot een gerespecteerde partner op het gebied van natuurlijke begrazing en het de-domesticeren van landbouwdieren. We vervullen de niche tussen de theorievorming over rewilding en geven invulling aan de praktische kant. We staan in de modder, hebben poep aan onze handen en rewilden een dier dat een icoon van de natuurbescherming zou moeten zijn: het oerrund.

Die kennis en ervaring dragen we uit. We geven trainingen en cursussen over hoe om te gaan met (semi-)wilde grazers en hoe je het kuddebeheer kunt uitvoeren met zo min mogelijk stress voor de dieren of de mensen die het doen.

Voor elke begrazingsvraag een oplossing

Natuurbegrazing is vaak maatwerk. Waar de natuurgebieden groot genoeg zijn en de doelstellingen het toelaten, bepalen de grazers de ontwikkeling. In kleinere gebieden is begrazing op maat de sleutel om de juiste balans te vinden tussen grootschalige procesnatuur en behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. De kunst is om de juiste accenten aan te brengen. Denk aan; natuurlijke kuddes, drukbegrazing, het tijdelijk aan- of aankoppelen van terreingedeelten, aanvulling met andere soorten en rassen. Wij hebben veel ervaring met uiteenlopende oplossingsrichtingen en adviseren opdrachtgevers over natuurdoeltype, veiligheid en inrichting.

De-domesticatie

Wij hebben ervaring met de-domesticatie van dieren/kuddes en het introduceren van kuddes in nieuwe gebieden waar deze zich aan de lokale omstandigheden moeten aanpassen. We hebben inzicht in het proces van de-domesticatie en herintroductie en zijn specialisten in het beheren van nagenoeg wilde kuddes in grote gebieden. We weten hoe we een koe bij de horens moeten vatten, letterlijk.

Onze wilde grazers

De Tauros

De Tauros is ons paradepaard. Glinsterend zwart en bruin, oersterk en bestand tegen weer en wind. Het oerrund 2.0!

De Schotse hooglander

De Schotse Hooglander heeft zijn waarde ruimschoots bewezen als vertrouwde grazer in de Nederlandse natuur.

De Exmoorpony

De oorspronkelijke Europese soorten wilde paarden zijn uitgestorven. De Exmoor pony is een waardige vervanger.