Experts in duurzame begrazing

Ruim 30 jaar deskundige en eerlijke natuurontwikkeling

Ruim 30 jaar geleden zagen wij al in dat de natuur in Nederland steeds meer onder druk zou komen te staan en dat natuurontwikkeling met natuurlijke, wilde begrazing als belangrijk middel het tij zou kunnen keren. Met recht kunnen we zeggen dat we ons na een pioniersfase hebben ontwikkeld tot een gerespecteerde samenwerkingspartner als het gaat om duurzame jaarrondbegrazing met wilde grazers en het dedomesticeren van landbouwdieren. Hiermee creëren we zowel toeristisch als economisch aantrekkelijke natuurgebieden met meer biodiversiteit.

Wij laten natuur weer natuur zijn; puur, echt en oorspronkelijk.

Teamspirit

Wij zijn een professioneel team dat draait op mensen met hart voor de natuur en een passie voor dieren. Onze teamspirit komt voort uit een diepgewortelde liefde voor onze planeet en alles wat erop leeft. Wij praten niet over biodiversiteitsherstel, wij doen het! Elke dag zetten wij ons daarvoor in. Met onze voeten in het veld en onze blik naar de wereld om ons heen. Wij combineren innovatiekracht met ondernemingslust en denken in mogelijkheden. Een gedreven team; stoer, pragmatisch en een tikkeltje rebels. Maar vooral een team dat vooruit wil. Dat impact wil maken en zich toewijdt aan het behoud van de natuur voor de generaties na ons.

Studenten

Stage

Studenten zien ons inmiddels als een favoriete stageplek. Wij zijn een erkend stagebedrijf en vinden het leuk om jonge mensen te begeleiden en enthousiast te maken over ons werk en onze missie. Wij bieden een fijne omgeving waarin je veel ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en waarin je van allerlei facetten iets kunt leren. Je gaat meelopen in het veld, springt soms bij voor Wildrundvlees en draait mee met activiteiten en events.

Onderzoek

Meten is weten! Wij horen het dan ook graag als studenten op zoek zijn naar een interessante onderzoeksopdracht. Wij denken met je mee om te komen tot de juiste formulering, zodat jij gericht aan de slag kunt en wij straks ook echt iets aan de onderzoeksresultaten hebben.

Heb je interesse of vragen? Druk dan op onderstaande knop en stuur ons een mail met je vraag of idee.

Vrijwilligers

Om ons heen is een groot aantal vrijwilligers actief. Als lokaal toezichthouder op onze kuddes, maar ook bij excursies, het geven van voorlichting en het verzorgen van activiteiten in ons bezoekerscentrum. We werken daarbij nauw samen met Brabants Landschap. Daarnaast breidt ons netwerk aan vrijwilligers zich steeds verder uit. Stuk voor stuk mensen die zich kunnen vinden in onze missie en daar op hun manier, samen met ons, aan bijdragen. Zoals Bert van Beek, onze huisfotograaf!

NB: een groot aantal van de prachtige beelden op deze website zijn van Bert, maar ook andere fotografen hebben hun beelden gratis beschikbaar gesteld.

Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Samen sterk voor mooie, nieuwe, spannende natuur en biodiversiteit

In onze visie moet je niet alles alleen willen doen. Samen sta je sterk, zeker als je een gemeenschappelijk doel nastreeft: mooie, nieuwe en spannende natuur met biodiversiteit. Op het gebied van begrazing en gebiedsbeheer werken we daarom samen met partners als Ark Rewilding Nederland, Rewilding Europe en Strabo. Wetenschap, kennis en onderzoek is ook zo’n domein waar we samenwerking zoeken met gerenommeerde kennisinstituten en verenigingen. Op dit vlak werken we onder andere nauw samen met De Universiteit Wageningen en het Samenwerkingsverband Exmoor Pony’s.

Visie op partnership

Ook onze opdrachtgevers, beheerders en/of eigenaren van (natuur)gebieden en terreinen, zien wij als onze partners. Alleen in een goede samenwerking is het mogelijk onze gemeenschappelijke natuurdroom te verwezenlijken. We werken al jaren met veel plezier  samen met onder andere natuurorganisaties als Brabants Landschap en Natuurmonumenten, overheden als Rijkswaterstaat, Gemeenten en Waterschappen en het bedrijfsleven als het Havenbedrijf Rotterdam.