Boek: rewilding in Nederland

In het boek Rewilding in Nederland, samengesteld in opdracht van het ministerie van LNV, geven diverse auteurs onder redactie van Koen Arts, Arjen Buijs en Liesbeth Bakker, hun visie op de ecologische, bestuurlijke en maatschappelijke discussies rond deze steeds populairdere vorm van natuurbescherming. In het boek houden Ronald Goderie en Harald Hirschhofer een betoog voor de Tauros.  Europa, zonder deze kroonprins van de rewildinggebieden, zou volgens hen een gemiste kans zijn. Het boek is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het boek is gratis te downloaden via deze link