Blaak-West

Het gebied

Het gebied ligt noordelijk van de woonwijk ‘De Blaak’ en was door de gemeente Tilburg aanvankelijk bestemd als mogelijke bouwlocatie. Uit bodemkundig onderzoek bleek echter dat de bodemgesteldheid onder deze weilanden een zwakke schakel was in de bescherming voor de drinkwaterwinning in het gebied. Dit waren de belangrijkste factoren voor de gemeente Tilburg af te zien van bebouwing van het gebied.

In 2000 zijn de gronden door de gemeente Tilburg in eigendom overgedragen aan de N.V. TWM en is door het bedrijf een aanvang gemaakt met het herstellen van de natte venstructuren. Hierdoor zal op termijn een half-open landschapstype ontstaan met duidelijke natte structuren ten behoeve van vooral vogels en amfibieën.

Ooit liepen in Blaak-West oerrunderen. Die inmiddels uitgestorven dieren hielden het gebied open en zorgden met hun begrazing voor een goede ontwikkeling van flora en fauna. Schotse hooglanders zorgen er voor dat TWM, inmiddels onderdeel van Brabant Water, het terrein niet meer hoeft te maaien. De beesten vinden in alle weersomstandigheden zelf hun voedsel. Bijvoeren is overbodig.

Begrazingsdoel

De begrazing heeft hier als doel om het natuurlijke karakter terug te brengen en het gebied open te houden.

Recreatie

Het begrazingsgebied zelf is niet bereikbaar voor bezoekers. Het bos eromheen is wel toegankelijk. Hier is een een wandel- en fietsgebied dat vooral onder omwonenden erg populair is.

Grazers

Hier grazen schotse hooglanders.

Locatie

Tilburg, De Blaak

Oppervlakte

Het begrazingsgebied is 27ha groot.

Landschapstype

Voedselrijk grasland

Onze gebieden

Greater Coa Valley Portugal EN

Dit gebied bevindt zich in Noordelijk Portugal, dicht tegen de Spaanse grens.

Milovice Nature Reserve EN

Het Milosevic Nature Reserve is een Natura 2000 gebied, vlakbij Praag in de Tsjechische Republiek.

Iberian Highlands EN

Het Dehesa de Solanillos bos is een gebied in de Iberische Hooglanden in Spanje.

Iberian Highlands

Het Dehesa de Solanillos bos is een gebied in de Iberische Hooglanden in Spanje.

Milovice Nature Reserve

Het Milosevic Nature Reserve is een Natura 2000 gebied, vlakbij Praag in de Tsjechische Republiek.

Greater Coa Valley Portugal

Dit gebied bevindt zich in Noordelijk Portugal, dicht tegen de Spaanse grens.

Dongevallei

Dit gebied ligt aan de oevers van de rivier de Donge in de Vinex-wijk Reeshof.

Koolhoven

Koolhoven ligt midden in een woongebied. Hier stroomt het riviertje de Donge.

Blaak-West

De Blaak is een gebied vlakbij een woonwijk. hier grazen schotse hooglanders om het gebied zijn natuurlijke karakter terug te geven.

Geuzenwaard

Een klein, maar fijn natuurgebied in Lobith waar Schotse hooglanders en Exmoor pony's grazen.

Geuzenbos

Een mooi stuk natuur bij het Rotterdamse havengebied waar taurossen grazen.

Schinkelbos en Hoedbrug

Schinkelbos en Hoedbrug zijn begrazingsgebieden waarbij bos, grasland en water samen komen.

Mookerheide en Heumense schans

Prachtige heidevelden in Mook met stukjes geschiedenis verspreidt door de bossen

Kaliwaal

Het begrazingsgebied is zo'n 86ha groot. Hier grazen taurossen en Exmoor pony's in het rivierenlandschap.

Kraaijenbergse plassen

De Kraaienbergse plassen vormen een uitgestrekt plassengebied, ontstaan door zandwinning.

Keent

In dit bijzondere natuurgebied gaan waterberging en natuur hand in hand. Het is de kraamkamer van de tauros.

Maashorst / Herperduin

Met 3000 ha is De Maashorst het grootste oergebied van Brabant.
12345