Dongevallei

Het gebied

Midden in de VINEX-wijk Reeshof in Tilburg-west ligt de Dongevallei. Een 40 hectare groot natuurgebied met de beek Donge als ruggegraat. De Dongevallei vormt de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden rondom het Wilhelminakanaal en de zuidkant van Tilburg. In de vallei is ruimte gemaakt voor een meanderende nevenstroom van de gekanaliseerde Donge. Het gebied is een afwisseling van poelen, schrale graslanden, wilgen- elzen en berkenbosjes, aaneengeschakeld door de Donge en haar zijtakken. De natuur heeft volop geprofiteerd van de veranderingen.

Vanaf 2018 wordt ook het gebied Koolhoven – ten zuiden van de spoorlijn – begraasd met hooglanders. Dit gebied is wel toegankelijk voor bewoners en bezoekers. En vanaf 2024 wordt aan de noordkant van de Dongevallei langs het Wilhelminakanaal ook het gebied De Lange Rekken begraasd, gedeeltelijk met Exmoors

Begrazingsdoel

Het open houden van de ecologische verbindingszone, beleefbare natuur en meer biodiversiteit. En die is sterk toegenomen blijkt uit de monitoringresultaten van de gemeente Tilburg.

Recreatie

Van de Dongevallei zelf is alleen het noordelijk deel toegankelijk voor publiek. Het is een langgerekt gebied waardoor je de hooglanders op veel verschillende plekken in de stad kunt zien. Voor veel  bewoners van Reeshof zijn het hun hooglanders waarvan ze het wel en wee nauwkeurig volgen.

Grazers

In de Dongevallei en Koolhoven grazen Schotse hooglanders. In een van de deelgebieden van de Lange Rekken vanaf 2024 ook Exmoor ponies.

Lennart Teunissen

Lennart Teunissen

Kuddebeheerder

lennart@stichtingtaurus.nl

Onze gebieden

Greater Coa Valley Portugal EN

Dit gebied bevindt zich in Noordelijk Portugal, dicht tegen de Spaanse grens.

Milovice Nature Reserve EN

Het Milosevic Nature Reserve is een Natura 2000 gebied, vlakbij Praag in de Tsjechische Republiek.

Iberian Highlands EN

Het Dehesa de Solanillos bos is een gebied in de Iberische Hooglanden in Spanje.

Iberian Highlands

Het Dehesa de Solanillos bos is een gebied in de Iberische Hooglanden in Spanje.

Milovice Nature Reserve

Het Milosevic Nature Reserve is een Natura 2000 gebied, vlakbij Praag in de Tsjechische Republiek.

Greater Coa Valley Portugal

Dit gebied bevindt zich in Noordelijk Portugal, dicht tegen de Spaanse grens.

Dongevallei

Dit gebied ligt aan de oevers van de rivier de Donge in de Vinex-wijk Reeshof.

Koolhoven

Koolhoven ligt midden in een woongebied. Hier stroomt het riviertje de Donge.

Blaak-West

De Blaak is een gebied vlakbij een woonwijk. hier grazen schotse hooglanders om het gebied zijn natuurlijke karakter terug te geven.

Geuzenwaard

Een klein, maar fijn natuurgebied in Lobith waar Schotse hooglanders en Exmoor pony's grazen.

Geuzenbos

Een mooi stuk natuur bij het Rotterdamse havengebied waar taurossen grazen.

Schinkelbos en Hoedbrug

Schinkelbos en Hoedbrug zijn begrazingsgebieden waarbij bos, grasland en water samen komen.

Mookerheide en Heumense schans

Prachtige heidevelden in Mook met stukjes geschiedenis verspreidt door de bossen

Kaliwaal

Het begrazingsgebied is zo'n 86ha groot. Hier grazen taurossen en Exmoor pony's in het rivierenlandschap.

Kraaijenbergse plassen

De Kraaienbergse plassen vormen een uitgestrekt plassengebied, ontstaan door zandwinning.

Keent

In dit bijzondere natuurgebied gaan waterberging en natuur hand in hand. Het is de kraamkamer van de tauros.

Maashorst / Herperduin

Met 3000 ha is De Maashorst het grootste oergebied van Brabant.
12345